Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-18:00 z możliwością przedłużenia do godz. 19:00.

Dzieci otrzymują cztery posiłki dziennie przygotowane przez specjalistyczną firmę „Smakuś", która posiada wszelkie uprawnienia i certyfikaty żywieniowe.


W ramach opłaty czesnego oferujemy zajęcia edukacyjne:


Nasze przedszkolaki wraz z wychowawcami przygotowują i uczestniczą w uroczystościach takich jak :

Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania podczas zajęć dodatkowych takich jak:


Przedszkole gości raz w miesiącu teatr z przedstawieniem, które rozwija wyobraźnie i uczy wielu cennych mądrości życiowych.

Raz w miesiącu organizujemy wycieczki w różne ciekawe miejsca poza przedszkolem.

Nasza Placówka gwarantuje sumienną opiekę nad dzieckiem, organizując zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia dodatkowe zaspakajając potrzeby indywidualne pod względem jego wychowania i nauczania tak, aby czuło się u nas jak domu.